A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Бранепільська гімназія
Медвинської сільської ради

Правила прийому до закладу, умови доступності, зарахування в 1 клас

Умови прийому дітей  

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами створені. Є пандус. Довжина пандуса 195 см, висота - 15 см, перила висотою 80 см, довжиною 195см.

Зарахування учнів до 1-го класу здійснюється  згідно наказу МОН України № 367 від 16.04.18 року "Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведення  учнів до державних та комунальних закладів освіти для  здобуття повної загальної середнтої освіти".

Організація прийому дітей до першого класу

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України
Про повну загальну середню освіту
(№ 463-IX від 16 січня 2020 року)

Стаття 8. Забезпечення територіальної доступності
2. Кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі).

Право дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у комунальному закладі освіти (його структурному підрозділі), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає дитина, гарантується, що не обмежує право батьків дитини або особи, яка досягла повноліття, обирати інший заклад освіти відповідно до законодавства.

Для належного та ефективного визначення і закріплення за закладом освіти території обслуговування місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку, враховують спроможність кожного закладу освіти і демографічну ситуацію на відповідній території та у разі необхідності забезпечують створення додаткових класів. При цьому кількість класів початкової школи має забезпечувати здобуття початкової освіти всіма дітьми, які проживають на території обслуговування відповідного закладу освіти.

Стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти

2. Зарахування дітей до закладу освіти на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти забороняється, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством, обов’язково зараховуються всі діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі освіти;
є дітьми працівників цього закладу освіти.

Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього у порядку, визначеному законодавством, для здобуття початкової та базової середньої освіти.

Вступ до 1 класу 2024/2025 навчального року

Вступ до 1 класу 2024/2025 навчального року

З умовами проведення  вступу до 1 класу можна ознайомитися  тут

та за телефоном 0962395186

Алгоритм прийому документів

1.Нормативні документи, що регулюють вступ до 1 класу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти i науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016. 

2. Термін початку прийому документів для вступу дитини до 1 класу на 2024/2025 н.р.

Прийом  документів для вступу дитини в перший клас   розпочинається  з 1  квітня  2024. 

3. Хто подає документи для вступу дитини до 1 класу?

Документи подаються одним з батьків дитини або їх законними представниками особисто.

4. Необхідні документи для зарахування до 1 класу.

Одному з батьків необхідно надати:

— посвідчення особи;

— оригінал та копію свідоцтва про  народження  дитини;

— медичну довідку форми 086-1/0;

5. Документи. що підтверджують місце  проживання дитини на території обслуговування закладу.

Для підтвердження інформації про місце проживання дитини надається оригінал одного з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву):

— паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

— довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2016 р., № 46, ст. 1669);

— довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);

— інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

 7. Інклюзивна освіта

Підтвердженням інформації про належність дитини до категорії осіб з особливими освітніми потребами є висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами.  Під час подання заяви надається оригінал відповідного документа.

8. Закріплення території обслуговування за закладом

Територія обслуговування Бранепільської гімназії - село Бране Поле Білоцерківського району

 Наказ " Про проведення набору до 1 класу"

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора